Biserica

Biserica nu este o clădire, un spațiu, o catedrală (toate acestea sunt doar locuri consacrate slujirii lui Dumnezeu). Biserica este comunitatea credincioșilor care mărturisește aceeași credință și care ia parte la Sfânta Liturghie, rugăciunea cea mai înaltă, prin care trupul și sângele Domnului ni se dau în dar, în sfânta Împărtășanie. Nu „mergem” la Biserică, ci suntem în Biserică, în măsura în care luăm parte la Sfânta Liturghie și trăim după învățătura Scripturilor și a Părinților Bisericii. În această secțiune sunt de găsit informații despre Biserica noastră.